El sistema sanitari a Catalunya. Manifest de Reagrupament Independentista

El sistema sanitari a Catalunya. Manifest de Reagrupament Independentista

Els sotasignats, tots ells professionals de l’entorn sanitari i social de Catalunya i membres de Reagrupament, fem arribar a tots els companys i companyes de les respectives professions i a la població en general el següent

MANIFEST:

Som conscients que el sistema sanitari català és en general ben considerat i ha estat pioner en molts aspectes. Però malgrat això, des de fa un temps s’observa una progressiva degradació dels seus serveis:

  • Per sobresaturació de l’assistència degut a un augment sobtat depoblació atesa sense paral·lelisme proporcional en el número de professionals dels serveis atencionals
  •  Per demores en les llistes d’espera degut a la inclusió de pseudourgències moltes vegades estimulades per polítiques demogràfiques que Catalunya no controla
  • Per sobre utilització de la sanitat de manera frívola (incorrecta educació sanitària de la població)
  • Per insuficiència de recursos econòmics
  • Per un augment desmesurat del personal administratiu (càrrecs inclosos) i una reducció del personal sanitari d’atenció directa a l’usuari que és qui rep la pressió dels usuaris per una banda i del’administració per l’altra.

Som conscients que , en el context de les seves nacions membres, a Europa liconvé un país industrialment potent i culturalment fort situat al sud del seu territori i que aquest interès és igualment cert en l’àmbit sanitari. Malgrat això, veiem que actualment Catalunya, empobrida i estrangulada per la seva subordinació a directrius alienes als seus interessos, no pot complir aquesta funció.

  • Els problemes deriven en gran part d’un finançament insuficient, però no tot deriva de la manca de prou recursos financers. En conjunt, es combinen la insuficiència de recursos, l’aplicació de polítiques sanitàries alienes a Catalunya i la -massa vegades- poca racionalització de la planificació i coordinació dels recursos existents.
  • El resultat n’ha estat la progressiva davallada de la qualitat del’assistència sanitària i fa plantejar la incertesa de la sevasostenibilitat futura.

Sabem que actualment, en ple segle XXI, les perspectives del desenvolupament científic i d’aplicació del coneixement al benefici de la població són molt diferents de les que hi havia fa cent anys. Cal coordinar els diferents països del món més enllà de les fronteres per tal que les accions sanitàries es puguin efectuar amb un abast universal prou eficaç. Però, en aquest context, la comunitat de nacions sap a bastament que cada país ha d’estructurar el seu propi model de sistema de salut d’acord amb les característiques i tradicions culturals que li són inherents. Això implica necessàriament que un estat propi i independent és l’única via per desenvolupar polítiques de salut autènticament adreçades al context social icultural d’un país, amb una planificació racional i un finançament en consonància amb les necessitats reals. És una evidència que només un estat propi pot garantir polítiques de salut pròpies per aconseguir nivells elevats de benestar sanitari i de justícia social per a tots els ciutadans d’un país.

Considerats els punts exposats,

Oferim als nostres companys i companyes de professió i a la població engeneral el programa de treball que Reagrupament ha preparat (Polítiques de Sanitat pàgines 19 i 20; Polítiques Socials pàgines 21 i 22) com a base de partida per situar Catalunya en el lloc normal que li pertoca entre les nacions lliures del món: www.futurlliure.cat

i

Encoratgem a tothom a compartir la nostra il·lusió per construir el futur amb lavisió oberta d’un país lliure en harmonia amb la resta de països del seu entorn i complint el seu propi paper en el concert de les nacions del món.

Joan Carretero i Grau

Joan Llongueras i Llinares

Maria Teresa Pelegrí i Soteras

Ramon Ripoll i Segui

Carles Serra i Pagès

Josep M. Vendrell i Brucet

Ramona Vergés i Capdevila

I la resta de companys i companyes que ens hi han donat suport.

13.562 lectures

Comentaris (0)

Afegir Comentari

Escriu els caràcters de la imatge.

Prem aquí si no reconeixes el codi.

L'enquesta

La sentència està cuinada i ben cuinada?
 I ara... que malpensats....
 Cuinada i ben macerada...
Jordi Gomis. En memòria

Twitter Reagrupament